مرور رده

برنامه ورزشی

تمرینات قدرتی ویژه عضلات شکم

عضله های قدامی شکم از چهار گروه عضلانی تشکیل شده است. این عضلات عبارتند از: عضلات راست شکمی، عرضی شکمی، عضلات مایل

۴ هفته تمرین قدرتی ویژه بانوان

اگر بدنبال کاهش وزن یا حفظ تناسب اندام خود هستید، ما(گروه هفت حیات) به خانم ها پیشنهاد می کنیم سعی کنید به مدت چند
Call Now Button